zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 od km 29+490 do km 31+056, dł. 1,566 km w zakresie poprawy odwodnienia wraz z remontem istniejących przepustów

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.48.2013
szacunkowa wartość: poniżej 200 000 €
termin składania ofert: 24 września 2013
wynik postępowania: W dniu 08.10.2013r. została zawarta umowa nr ZDW.N4.361.48.2013 z Wykonawcą: Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn. Wartość umowy wynosi 594 886,45 zł. brutto.  
ogłoszenie (20kB) html

Ogłoszenie o uzdieleniu zamówienia (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (9 września 2013, 12:54:11)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (15 października 2013, 11:12:54)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3543