zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących projektu realizowanego w 2013r: „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZDW.N4.362.22.2013zw
szacunkowa wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 16 września 2013
wynik postępowania: W dniu 19.09.2013r. została zawarta umowa nr ZDW.N4.362.22.2013 z Wykonawcą: Fabryka PL Beata Ignatowska, ul. Fordońska 169, 85-739 Bydgoszcz. Wartość umowy wynosi 25 786,95 zł. brutto.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Opublikował: Anna Kominiak (9 września 2013, 12:18:52)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (23 września 2013, 13:59:27)
Zmieniono: udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3466