zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących projektu realizowanego w 2013r: „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: N4.362.20.2013
szacunkowa wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013
przyczyna unieważnienia: Unieważniony. cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 




zapytanie ofertowe (2936kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (20 sierpnia 2013, 09:28:45)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (6 września 2013, 08:20:09)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3799