zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 654 Silno – Złotoria – Kaszczorek w m. Złotoria wraz robotami towarzyszącymi

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.38.2013
szacunkowa wartość: powyżej 14 000€
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013
przyczyna unieważnienia: W powyższym postępowaniu do terminu składania ofert zgodnie z ogłoszeniem z dnia 09.08.2013r. nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie.  
ogłoszenie (22kB) html

zmiana ogłoszenia (2kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (9 sierpnia 2013, 14:49:07)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (28 sierpnia 2013, 08:09:50)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4089