zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji technicznej na: Część nr 1 „Rozbudowa drogi woj. nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. Okrężną w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia wraz ze złożeniem skutecznego wniosku na ZRID” Część nr 2 „Rozbudowa drogi woj. nr 543 Paparzyn – Szabda w m. Jabłonowo Zamek, budowa miejsc parkingowych z punktem do kontroli pojazdów wraz ze złożeniem skutecznego wniosku ZRID”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2013
szacunkowa wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2013
wynik postępowania: W dniu 20 sierpnia udzielono zamówienia na powyższe postępowanie zawierając umowę z firma S D PROJEKT S. C. Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz ul Szymborska 10/8, 60-254 Poznań zad 1 - 45 756,00 zł, zad 2 - 56 334,00 zł brutto 
Ogłoszenie o zamówieniu (133kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (24 lipca 2013, 09:28:57)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (23 sierpnia 2013, 08:47:13)
Zmieniono: udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4034