zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branżowymi w zadaniu DIS 2013, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZDW.N4.362.17.2013
szacunkowa wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2013
przyczyna unieważnienia: Zaoferowana kwota, którą zaproponował Wykonawca przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Zapytanie ofertowe + formularz cenowy (1184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (23 lipca 2013, 13:15:14)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (5 sierpnia 2013, 08:07:24)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3417