zamówienie na:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

zamawiający: ZDW w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.31.2013r
szacunkowa wartość: < 200 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2013
przyczyna unieważnienia: W dniu 29 lipca 2013r zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena oferty z njniższej przewyższakwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Art 93 ust 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych  
ogłoszenie (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Stanisław Ciaciuch (18 lipca 2013, 12:20:41)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (30 lipca 2013, 08:26:19)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3865