zamówienie na:

Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2013 roku

zamawiający: ZDW Bydgoszcz, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.06.2013
szacunkowa wartość: poniżej 5 000 000 €uro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2013
przyczyna unieważnienia: W związku z tym, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - RDW Żołędowo unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 
Ogłoszenie o zamówieniu (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Izabela Szukiel (18 lipca 2013, 09:56:57)

Ostatnia zmiana: Izabela Szukiel (26 lipca 2013, 13:55:06)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3501