zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Sompolno na odcinku Rudunki – Przybranowo od km 9+714 do km 11+944 i od km 13+340 do km 14+740 o łącznej długości 3,630 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.27.2013
szacunkowa wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2013
wynik postępowania: W dniu 31 lipca 2013 r zawarto umow na wykonanie powyższego zadania z firmą ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Jacewa na wartość 363 979,50 zł brutto.  
Ogłoszenie (35kB) plik

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (1 lipca 2013, 15:21:55)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (19 sierpnia 2013, 10:45:58)
Zmieniono: zawarcie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3493