zamówienie na:

Budowę dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Kcynia oraz budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Grzeczna Panna

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N$.361.26.2013
szacunkowa wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2013
wynik postępowania: W dniu 23 lipca 2013r zawarto umowę na wykonanie powższego zadania z firmą Kada-Bis z Bydgoszczy ,ul Wydmy 3 na wartość brutto 226 931,52 zł  
Ogłoszenie (37kB) plik

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (26 czerwca 2013, 10:40:52)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (24 lipca 2013, 09:44:24)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2980