zamówienie na:

Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z frezowaniem, regulacją wysokościową urządzeń podziemnych i oznakowaniem poziomym drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo, na ul. Św. Ducha w Gębicach w km 3+388 – 3+625

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361-04/2013
szacunkowa wartość: 14 000,00 euro - 5 000 000,00 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2013
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 
Ogłoszenie o zamówieniu (138kB) pdf

W dniu 08.07.2013r. udzielono zamówienia Panu Henrykowi Boczek prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za kwotę 70 655,96 zł brutto

metryczka


Opublikował: Łukasz Głodek (7 czerwca 2013, 13:36:51)

Ostatnia zmiana: Łukasz Głodek (22 lipca 2013, 11:59:56)
Zmieniono: Dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3284