zamówienie na:

Budowa jednej zatoki autobusowej w miejscowości Wieszki droga wojewódzka nr 246 km 3+940 ÷ 4+048 i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzienki droga wojewódzka nr 241 km 78+547 ÷ 78+777

zamawiający: ZDW Bydgoszcz, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW3.T12.361-15/2012
szacunkowa wartość: powyżej 14 000 euro poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2012
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz. Cena 260.347,13 zł brutto, Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361-15/2012 z dnia 28.12.2012r  
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Opublikował: Ireneusz Klofczynski (30 października 2012, 08:01:15)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Klofczynski (29 listopada 2012, 12:56:08)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4083