zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w 2012r.

zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.51/2011
szacunkowa wartość: powyżej 14 000 €
termin składania ofert: 16 grudnia 2011
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie prawne i faktyczne: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) – do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 
Odwołaniametryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (9 grudnia 2011, 13:04:02)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (20 grudnia 2011, 07:42:28)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3875