zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w 2012r.

zamawiający: Zarząd dróg Wojewodzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.42/2011
szacunkowa wartość: PONIŻEJ 193 000€
termin składania ofert: 8 grudnia 2011
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) – do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 
ogłoszenie (20kB) html

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (2kB) html

unieważnienie postępowania (187kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (24 listopada 2011, 14:51:38)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (9 grudnia 2011, 09:30:24)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3648