zamówienie na:

Budowa stanowiska do kontroli pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w km 7+150

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N4.361-39/2011
szacunkowa wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2011
wynik postępowania: w dniu 31 października 2011r. zawarto umowę z AntonimPopowskim prowadzacym działalnośćpod firmą DROGI i MOSTY Antoni Popowski, ul, Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek na wartośc brutto 233 084,69 zł 
{9}

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (10 października 2011, 11:39:18)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (15 listopada 2011, 12:31:08)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4351