zamówienie na:

Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne administrowanej przez RDW Żołędowo

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361-6/2011
szacunkowa wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2011
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne - cena oferty z najniższą ceną złożona w postępowaniu przewyższa kwotę, jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP, zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia 
Ogłoszenie (435kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (24 marca 2011, 12:53:00)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (14 kwietnia 2011, 14:44:23)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4478