zamówienie na:

Remont drogi nr 543 Paparzyn – Szabda na odcinku dł. 0,225 km w m. Grzybno – zabudowa pobocza chodnikiem i zatokami autobusowymi

zamawiający: ZDW Bydgoszcz
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361-50/2010
szacunkowa wartość: < 4 845 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2010
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu na w/w zadanie nie złożono żadnej oferty. Zamawiający na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy PZP unieważnia postępowanie. 
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (8 października 2010, 10:03:23)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (25 października 2010, 14:03:03)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4408