zamówienie na:

Połączenie autostrady A – 1 w korytarzu TEN – T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S – 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewodzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 39/2010
szacunkowa wartość: powyżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2010
wynik postępowania: w dniu 27.01.2011r. zostało udzielone zamówienie firmie: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. STAROGARD GDAŃSKI Ul. Pomorska 26a 83-200 Starogard Gdański Wartość umowy brutto 21 271 540,03 zł (w tym 23% VAT)