zamówienie na:

Odnowy nawierzchni dróg. Odnowa drogi nr 214 Łeba-Warlubie w m. Warlubie od km 171+183 do km 171+583 dł. 0,400 km.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361-14/10
szacunkowa wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2010
wynik postępowania: W dniu 27.10.2010r. została zawarta umowa nr ZDW.RDW.6.12.361-14/10 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański. Wartość umowy wynosi 218.609,16 zł brutto.