zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2010roku II

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RDW3.T12.361-3/10
szacunkowa wartość: > 14 000 euro < 193.000euro
termin składania ofert: 26 lipca 2010
przyczyna unieważnienia: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w związku że prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, zamawiający zmuszony jest dokonać zmian w zapisach SIWZ zawiera powołania na środki ochrony prawnej nie istniejące w chwili jego ogłaszania wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności w trakcie ogłaszania przetargu. Zamawiający unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto informujemy, że postępowanie zostanie powtórzone w terminie późniejszym.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)siwz (220kB) pdf

pierwsza strona siwz (345kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ireneusz Klofczynski (15 lipca 2010, 11:23:02)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Klofczynski (19 sierpnia 2010, 10:17:35)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5253