zamówienie na:

Odnowa nawierzchni dróg. Droga nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno w m. Ostromecko odcinek od km 2+120 do km 2+665 dł. odc. 0,545 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361-32/2010
szacunkowa wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2010
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – na mocy art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity). Cena jedynej oferty jaką złożono w przedmiotowym postępowaniu wynosi 1 528 612,10 zł brutto. Na dzień rozstrzygania postępowania Zamawiający nie ma możliwości pozyskania środków wystarczających na sfinansowanie zamówienia w wartości złożonej oferty.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (330kB) pdf

SIWZ edytowalna wersja (90kB) word

dokumentacja

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (23 czerwca 2010, 14:40:56)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (20 lipca 2010, 09:08:13)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4416