zamówienie na:

Budowa stanowisk do kontroli pojazdów przy drogach : Zadanie nr 1 - nr 544 Brodnica – Lidzbark w m. Gutowo km 18+860, Zadanie nr 2 - nr 557 Rypin - Lipno km 17+200 w m. Chrostkowo.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361-28/2010
szacunkowa wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2010
przyczyna unieważnienia: Do czasu składania ofert podanego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia tj.do dnia 12 lipca 2010r do zamawiającego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Opublikował: Anna Kominiak (21 czerwca 2010, 11:11:00)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (13 lipca 2010, 13:09:13)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4408