zamówienie na:

Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2010r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 361-31/09
szacunkowa wartość: poniżej 206 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2009
wynik postępowania: Unieważniono część nr 1 „usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2010r.”, na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Część 2: W dniu 15.01.2010r. zostałą zawarta umowa nr ZDW.RDW.6.12.361-31/09 z firmą: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie za kwotę: 5.587,60 zł. brutto. 
Ogłoszenie (97kB) pdf

Unieważnienie cz. 1 (170kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zam. cz. 2 (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (10 grudnia 2009, 13:21:15)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (16 stycznia 2010, 15:35:16)
Zmieniono: ogloszenie o udzieleniu zam. cz. 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3969