zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego do samochodów służbowych ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych

zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 53/2009
szacunkowa wartość: PONIŻEJ 206 000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2009
przyczyna unieważnienia: W dniu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r. opublikowanej w Dz. U. Nr 171 poz. 1058).  
OGŁOSZENIE (9kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (25 listopada 2009, 12:02:46)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (3 grudnia 2009, 07:58:40)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4041