zamówienie na:

Usługi w zakresie wycinki krzewów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2009r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: powyżej 14 000 euro, poniżej 206 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2009
przyczyna unieważnienia: W związku z wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności w trakcie ogłaszania przetargu, Zamawiający unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć ( powód - brak środków finansowych) 
Ogloszenie (61kB) pdf

Unieważnienie postępowania (1555kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ireneusz Klofczynski (16 listopada 2009, 14:02:47)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Klofczynski (24 listopada 2009, 14:31:42)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3936