zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo - Łysomice - Grębocin - Lubicz, odcinek w m.Łysomice od km 6+100 do km 7+200

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N4.361-50/2009
szacunkowa wartość: poniżej 5 150 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2009
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie: W dniu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r. opublikowanej w Dz. U. Nr 171 poz. 1058). 
Ogłoszenie (11kB) html

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (30 października 2009, 12:00:44)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (24 listopada 2009, 14:30:19)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4152