zamówienie na:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo – Łysomice – Grębocin – Lubicz, odcinek w m. Łysomice, od km 6+100 do km 7+200

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 44/2009
szacunkowa wartość: poniżej 5 150 000 euro i poniżej 209 ooo euro
termin składania ofert: 22 października 2009
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. 
ogłoszenie BZP (11kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (2 października 2009, 09:32:55)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (27 października 2009, 10:44:19)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3941