zamówienie na:

Odnowa nawierzchni dróg. Droga nr 266 Ciechocinek – Sompolno w m. Dobre od km 35+226 do km 35+719

zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: N4.361.45/2009
szacunkowa wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 14 października 2009
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Cena najkorzystniejszej oferty (644 439,20 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (515 920 zł brutto) – na mocy art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r. opublikowanej w Dz. U. Nr 171 poz. 1058) .  
ogłoszenie (9kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (24 września 2009, 12:58:10)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (19 października 2009, 07:50:14)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3975