zamówienie na:

Odnowa nawierzchni dróg. Droga nr 266 Ciechocinek – Sompolno w m. Dobre od km 35+226 do km 35+719

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: poniżej 5 150 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2009
przyczyna unieważnienia: postępowanie obarczone jest wadą uniemozliwającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego - na mocy art.93 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz 1655 z póxniejszymi zmianami z uwzglednieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r opublikowanej w dz. u nr 171 poz. 1058) 
Ogłoszenie (9kB) html

sprostowanie (2kB) html

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (17 lipca 2009, 13:29:04)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (8 września 2009, 12:57:04)
Zmieniono: uniewaznienie postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4207