zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota: - przebudowa od km 5+441 do km 5+937 m. Białe Błota - przebudowa od km 5+937 – rondo w Białych Błotach

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: poniżej 5 150 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2009
przyczyna unieważnienia: w trakcie postepowania wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania nie lezy w interesie publicznym - czego nie mozna było wczesniej przewidzieć- na mocy art.93 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz 1655 z póxniejszymi zmianami z uwzglednieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r opublikowanej w dz. u nr 171 poz. 1058) 
Ogłoszenie (10kB) html

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (13 lipca 2009, 13:50:19)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (8 września 2009, 13:03:18)
Zmieniono: uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5320