zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+680 do km 5+014.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: poniżej 206 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2009
przyczyna unieważnienia: Na mocy art.93 ust.1 pkt.7 ustawu Pzp Zamawiajacy unieważnia postępowanie. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiajacą zawarcie ważnej umowy - podano błędny zakres planowanych robót. Zamówienie zostanie ponowione w najbliższym czasie. 
ogłoszenie (8kB) html

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (4 maja 2009, 13:24:41)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (2 lipca 2009, 08:15:42)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3719