zamówienie na:

KONTROLNA OBSLUGA LABORATORYJNA przy realizacji zadań: zadanie nr 1 Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI, autostrada A1 droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin-Inowroclaw-Włocławek-A1 zadanie nr 2 Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia zadanie nr 3 Połączenie autostrady A-1 z korytarzem TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10 zadanie nr 4 Połączenie układu drogowego drogi krajowej nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Sierpc, odcinek Brodnica-Rypin zadanie nr 5 Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5, odcinek drogi wojewódzkiej nr 247Kcynia-Szubin zadanie nr 6 Przebudowa mostu w m. Pakość przez rzekę Noteć oraz budowa kładki dla pieszych przez rzekę Noteć w m. Pakość

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
szacunkowa wartość: USŁUGA poniżej 206 TYS. euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2009
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r. opublikowanej w Dz. U. Nr 171 poz. 1058).  
ogłoszenie (106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (31 marca 2009, 12:15:25)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (24 kwietnia 2009, 12:25:59)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4321