zamówienie na:

Wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Płock w m. Lipno od km 0+003 do km 0+820

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewodzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: poniżej 5 150 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2009
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r. opublikowanej w Dz. U. Nr 171 poz. 1058).  
Ogłoszenie (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (18 marca 2009, 13:25:17)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (21 kwietnia 2009, 12:28:59)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4198