zamówienie na:

Odnowienia oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części – część II- zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.11.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 września 2019
wynik postępowania: Zamawiający w dn. 06.09.2019r. zawarł umowę z Michałem Makarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Mal - Dróg Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb na kwotę 59 962,50 zł brutto.  
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: M.Krolikowska
Opublikował: Małgorzata Królikowska (16 września 2019, 11:50:34)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (17 września 2019, 10:29:13)
Zmieniono: zawarto umowę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2156