zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2019
wynik postępowania: W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: TRMEW Obrót Sp. z o. o., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa z ceną ofertową 207 643,68 zł brutto i proekologiczność – 100%.  
Odwołaniametryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (10 września 2019, 08:02:23)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (29 października 2019, 10:01:02)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2620