zamówienie na:

Świadczenie usługi – Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 09.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: budownictwo.top Sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń.Cena oferty - 41 512,50 zł brutto.  
Ogłoszenie o zamówieniu (105kB) html
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (33kB) html

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (12 sierpnia 2019, 13:50:26)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (11 września 2019, 11:01:35)
Zmieniono: umowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795