zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.42.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019
wynik postępowania: Dnia 16.09.2019 r. podpisano umowę z Panem Zbigniewem Góreckim, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AdGeo Zbigniew Górecki, Dulsk 110, 87-404 Radomin; z ceną 73 900.04 zł brutto, z gwarancją na wykonanie robót wynoszącą 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
Ogłoszenie o zamówieniu (209kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (116kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (9 sierpnia 2019, 10:08:41)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (17 września 2019, 08:13:46)
Zmieniono: zamknięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1843