zamówienie na:

NADZORY BRANŻOWE dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.41.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 25.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: budownictwo.top Sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń, za cenę brutto 40 590,00 zł i doświadczeniem Inspektora Nadzoru branży elektrycznej na 1 inwestycji. 
Ogłoszenie o zamówieniu (190kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (119kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (6 sierpnia 2019, 09:01:53)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (25 września 2019, 12:10:25)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1861