zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.17.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 12.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: IDM Inwestycje Sp. z o. o., ul. Poznańska 149, 18-400 ŁOMŻA, z ceną ryczałtową 118 080,00 zł brutto i doświadczeniem Inspektora nadzoru robót drogowych na 4 inwestycjach oraz udzieleniem 84 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane usługi objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (237kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (797kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (5 sierpnia 2019, 10:29:35)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (13 września 2019, 13:17:47)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2622