zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy u
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.39.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póź. zm.) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: Agata walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (30 lipca 2019, 12:45:12)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (8 sierpnia 2019, 07:53:45)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2242