zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na remoncie zatok autobusowych w m. Nowy Dwór

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy u
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.37.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 €
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póź. zm.) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
OGŁOSZENIE o zamówieniu (108kB) html
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (139kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (24 lipca 2019, 11:30:55)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (13 sierpnia 2019, 08:16:30)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1843