zamówienie na:

NADZORY BRANŻOWE dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.38.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 01.08.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  
Ogłoszenie o zamówieniu (203kB) pdf

Unieważnienie postępowania (189kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (116kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (23 lipca 2019, 14:26:29)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (1 sierpnia 2019, 09:33:21)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1915