zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.34.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €
termin składania ofert: 24 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póź. zm.) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Ogłoszenie (98kB) html
UNIEWAŻNIENIE (148kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (16 lipca 2019, 12:24:30)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (29 lipca 2019, 07:58:20)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795