zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.32.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 02.08.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  
Ogłoszenie o zamówieniu (210kB) pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (115kB) pdf
Unieważnienie postępowania (216kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (3 lipca 2019, 10:12:04)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (2 sierpnia 2019, 14:42:24)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1739