zamówienie na:

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.06.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 22.07.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 
Odwołaniametryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (2 lipca 2019, 12:30:08)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (22 lipca 2019, 10:59:30)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4199