zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.31.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 12.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj.: mazowieckie. Za cenę ofertową 2 303 911,14 zł brutto i okresem gwarancji na wykonanie robót 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (210kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (148kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (118kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (1 lipca 2019, 10:40:11)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (12 września 2019, 11:37:04)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3387