zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 ze póź.zmi.dalej Pzp) unieważnia powyższe postępowanie (dla obu części) ponieważ: • CZĘŚĆ 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – art.94 ust.1 pkt 1 Pzp • CZĘŚĆ 2 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - cena oferty – 590 003,45 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto) – art.94 ust.1 pkt 4 Pzp  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)siwz (779kB) word
dokumentacja techniczna CZĘŚĆ NR 1 i 2 - Lipienki / OtorowoDW 272 (9424kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (13 czerwca 2019, 11:09:09)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (15 lipca 2019, 09:19:05)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2525