zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2019r. do godz. 09:45 nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu.  




Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (433kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (296kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf (258kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: M.Krolikowska
Opublikował: Małgorzata Królikowska (31 maja 2019, 13:47:01)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (1 lipca 2019, 10:59:10)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1649