zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.15.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 13.06.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 
Ogłoszenie o zamówieniu (212kB) pdf

Unieważnienie postępowania (187kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (115kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (29 maja 2019, 13:10:24)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (13 czerwca 2019, 11:59:08)
Zmieniono: UNIEWAŻNIENIE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4159