zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.29.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 11.06.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  
Ogłoszenie o zamówieniu (212kB) pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (115kB) pdf
Informacja nt. unieważnienia postępowania (191kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (23 maja 2019, 08:05:59)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (11 czerwca 2019, 11:50:25)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1570